[PDF / Epub] ☆ Kirli Şiirler By İsmail Uyaroğlu – Horse-zine.co.uk

Kirli Şiirler txt Kirli Şiirler , text ebook Kirli Şiirler , adobe reader Kirli Şiirler , chapter 2 Kirli Şiirler , Kirli Şiirler 127cd1 Smail Uyaro Lu, Bu Kitab Nda Er, Iddet Ve Iirin Eytan Geni Nde Geziniyor Iir I E Ini, K Rlardan De Il De Kirli Yerlerden Dev Iriyor Hayat N Batakl Nda Biten, Amurla S Vanm D Nyaya Ve O D Nyan N Insans Lar Na Duyulan Fkenin Sulay P B Y Tt Zehir Z Kk M Zakkumlar Bunlar


About the Author: İsmail Uyaroğlu

smail Uyaro lu 1948 de, Bal kesir in Balya il esinde do du Annesiyle babas do duktan iki ay sonra ayr l nca dedesinin yan nda b y d Ayd n Ortaklar retmen Okulu ve stanbul apa E itim Enstit s nde paras z yat l okuyarak T rk e retmeni oldu Mara , Malatya, Kars ve stanbul da, ortaokullarda retmenlik yapt Bir ara retmenlikten ayr larak k sa s relerle de i ik i lerde al t Gaze5 thoughts on “Kirli Şiirler

  1. says:

    bo , zorlama, iir kay p


  2. says:

    d ll oldu u i in ald m kitaplardan biri.Kitap 3 k s mdan olu uyor, kirli iir zerine airin a klamas , er iirleri ve er S releri airin a klamas bu iirleri hangi mant kla yazd n a kl yor ve iirlerden nce okumak gerek bence er s releri son k s m ancak ben pek be enmedim.As l k s m ise er iirleri burda zellikle son k sm n ok be endim.Bu iirlere kirli demek ok do ru de il, yeralt edebiyat , ya da karanl k denebilir airin baz kelime oyunlar n da be endim ben kintikam eytanr gibiKesinlikle al agelmi in d nda, baz lar n rahats z edebilecek ama genel okuru mutlu edecek bir kitap oldu unu d n yorum.s60G kten b ak d t Biri bu iiri yazanaBiri basanaBiri deAras nda dizelerin dola yorOkuyan i ins87Gevele durAhlat n tanr n nElma eytandas109Aln ma de il aka ma yaz lm Yaz m benim Kur un


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *